Izaberite stranicu

Јавна набавка Екскурзија

Поступак јавне набавке мале вредности услуга са циљем закључења оквирног споразума: „Екскурзије и излети за ученике од 1 до 8 разреда у школској 2019/2020 години“, број 01/2020


1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна докуменатација

3. Одлука о обустави поступка јавне набавке

4. Обавештење о обустави поступка