Izaberite stranicu

Јавне набавке ОШ „Јајинци“

ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ОШ "ЈАЈИНЦИ"
САНАЦИЈА ОГРАДЕ И ПОСТАВАЊЕ НОВЕ У ОШ "ЈАЈИНЦИ"

16.03.2017.

Поступак јавне набавке мале вредности радова: “Санација и посављање нове ограде у ОШ “Јајинци””, за потребе ОШ “Јајинци”, број 2/17.

САНАЦИЈА КРОВА ОБЈЕКТА ШКОЛЕ

24.03.2016.

Поступак јавне набавке мале вредности радова: „Санација
крова објекта школе у издвојеном одељењу у Раковица селу““, број
1.3.3:

САНАЦИЈА ПОТПОРНОГ ЗИДА

24.03.2016. 

Поступак јавне набавке мале вредности радова: „Санација
потпорног зида у издвојеном одељењу у Раковица селу“““, број 1.3.4:

САНАЦИЈА ДВОРИШНЕ ОГРАДЕ

24.03.2016.

Поступак јавне набавке мале вредности радова: „Санација
дворишне ограде у издвојеном одељењу у Раковица селу“, број 1.3.2: