Izaberite stranicu

Санација крова

Отворени поступак јавне набавке радова: „Санација крова матичног објекта у О.Ш. Јајинци“, број 02/2020:

1.       Позив за подношење понуда

2.       Конкурсна документација

3.       Службени гласник – Предрачун

4.       Одлука о обустави поступка јавне набавке

5.       Обавештење о обустави поступка јавне набавке

6.       Предрачун