Izaberite stranicu

Спортске активности

ДАН ШКОЛЕ – СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ

    Ученици 5. и 6.разреда су приказали  стечене способности у оквиру гимнастичког полигона и полигона са лоптом у фискултурној сали. Најпре су приказане  на гимнастичком полигону базичне вежбе ( колут унапред, колут уназад и звезда), а потом и неки напреднији елементи ( прескок разношка, став на шакама до колута унапред, колут уназад до става на шакама). Полигон са лоптом састојао се од наизменичног  савладавања задатака из области фудбала, рукомета и одбојеке као једног дужег кретања у циљу приказивања  координационих способности ученика.

Координатор спортских активности је био наставник физичког васпитања, Александар Пиљак.