Izaberite stranicu

ОГЛЕДНИ ЧАС: СВЕТСКИ ДАН КЊИГЕ

20.априла 2022.године одржан је огледни час поводом обележавања Светског дана књиге. Час  су реализовале наставнице српског језика Марија Ђорђевић, Александра Миковић, Ивана Васић и Сања Јанковић у одељењима 5/2, 6/1, 6/3, 7/2 и 8/1.

Ученици 8.разреда су добили истраживачке задатке на теме:

1)„Најстаријесрпскекњиге“

2) „Мирослављевојеванђље“

3)„Корелација „Мирослављевогјеванђеља” сасликарством

Бавећисепитањемпрвихсрпскихкњига, ученицисупрактичноприменилистеченознање о историјисрпскогјезика. Препозналисуредакцијестарословенскогјезика и уочилињиховеупотребу у најстаријимсрпскимкњигама.Ученицисуунапредилисвојезнање о Мирослављевомјеванђељу и уочилиглавнеодликесрпскословенскогјезика. Посматрањемупотребљенихграфема у Мирослављевомјеванђељу и употребомодговарајућелитературе, ученицисупрепозналиспојкњижевности и сликарства у овомделу.

Ученици 5. и 6.разреда су добили истраживачке задатке чије резултате су представили кроз паное и презентације. Урађени су панои на теме: „Најлепшесветскебиблиотеке“ и „Најзанимљивијекњигесвета“ и презентације на теме:

1)БиблиотекаградаБеограда

2)Најчитанијекњиге и најзанимљивијекњигезадецу

3)Необичнекњиге – најмања, највећа, најстаријакњига

Ученици 6/1 су урадили презентацију “Најпознатије библиотеке света“.

Ученици 7.разреда су добили истраживачке задатке:

1)„Награђиване српске  књиге“ – добитници Нобелове и НИНове награде

Ученици су говорили о томе шта су Нобелова и НИНова награда, ко су вишесртуки лаурети, ко је и зашто вратио награду, упоређујући да ли је више награђиваних књижевника или књижевница, представљајући на занимљив и несвакидашњи начин књиге и њихове писце.

2)„Српске књиге и филмови “ – екранизације књижевних дела (школске лектире)

Ученици су истраживали које су то  књижевна дела у саставу школске домаће лектире дала инспирацију за снимање филмова или тв серија. Кроз њихов приказ се може видети на који начин су повезане књиге, њихове екранизације и читалачка публика.

Предтавници група су презентовали резултате својих радова на часу кроз интеракцију са наставницама. Након представљања њихових радова, цртали смо дрво проблема: Зашто деца данас мало читају?Ученици су набрајали узроке и последице овог проблема данашњице. Њихови одговори се налазе на  фотографији испод.Похваљују се сви ученици који су учествовали у веома успешној реализацији овог часа за свој труд, рад и залагање.