Izaberite stranicu

Радионица: Насиље и наше (не)реакције

      Бавили смо се дефиницијом насиља, асоцијацијама на насиље и ненасиље, узроцима и последицама насиља кроз дрво проблема, играли смо игру затворених песница. Циљ игре је био да ученици науче како да исказу своје потребе и очекивања на начин који не повређује и којим се уважавају потребе и ошекивања других учесника у игри. Такође се ученици оспособљавају да препознају границе између конструктивног и неконструктивног реаговања у неспоразумима и ситуацијама насиља.

                                                                                                                Одељењски старешина

                                                                                                                       Сања Јанковић