Izaberite stranicu

Семинар „Савремени концепти допунске наставе“

08.04.2023. одржан је семинар „Савремени концепти
допунске наставе“. Чињеница да је семинар фокусиран на
практичне примере значи да ће наставно особље моћи да примене
научено у свом раду и унапреде квалитет наставе. Такође,
коришћење савремених концепта у допунској настави може бити од
велике користи у приближавању градива ученицима на занимљив и
интерактиван начин. У целини семинар је веома користан за све оне
који желе да унапреде своје знање и вештине у области образовања.
И моћи ће да примене нови начин вредновања ефеката допунске
наставе у складу са развојним могућностима, потребама и
предходним нивоима знања ученика.