Izaberite stranicu

Разним активностима на часовима енглеског језика настојимо да код ученика развијамо свест о потреби одговорног односа како према себи, тако и према другима. Свесни себе, наши ученици јачају и своју индивидуалност и критичко мишљење. Учимо како да негуемо лични и национални интегритет, како да будемо отворени према мултикултурализму, како да постанемо грађани света. Наша школа и учионица место је где се негују толеранција, свест о потреби за здравим начином живота, важности сопственог здравља и еколошке свести. Вођени овим вредностима, као и жељом да наставу учинимо ближом темама из свакодневног живота, одлучили смо се да снимимо подкаст на енглеском језику и упутимо поруке које би могле да промене свест. Изабрали смо друштвене проблеме који су највише заступљени: глад у свету, бескућништво, загађење животне средине, родну равноправност. Пратећи корак осавремењавања наставе, користили смо дигиталне алате при изради задатака.

Како су тим проблемима приступили ученици 8/1, погледајте у следећим прилозима.

Презентација Gender Equality

Презентација Homelessness

Презентација Pollution 1

Презентација World hunger