Izaberite stranicu

Са жељом да се истакне значај читања као и одлазака у библиотеку и развијања читалачких навика, професор разредне наставе Снежана Поповић и библиотекар школе Оливера Кошанин организовале су угледни час српског језика у библиотеци школе.

Ученици 4/2 учествовали су у заједничком читању, анализи, тумачењу и упоређивању сличности и разлика између лектира Бела Грива и Леси се враћа кући, износили емоције које су у њима изазване читањем и нагласили значај хуманог и безбедног опхођења према животињама. Такође су истакли улогу животиња у одрастању деце и сазревању људи.

Завршни део часа био је посвећен илустрацијама поменутих јунака из дела, ученици 4/2 илустровали су начин на који су они замислили поменуте животиње – Бела Грива и Леси из мог угла.  Садржај и активности на часу истакли су корелацију између наставних предмета: српски језик, природа и друштво, грађанско и ликовна култура. Часу присуствовала Тијана Јовић, професор разредне наставе.