Izaberite stranicu

ПОЗНАТЕ ЖЕНЕ МАТЕМАТИЧАРКЕ

 Циљ овог часа је  упознавање ученика са радом и делом познатих математичарки  кроз допринос  родној   равноправности код ученика наше школе.

-Наставник се кратко осврће на задатке које су ученици у групама имали да припреме код куће  ( „Имали сте задатак да се упознате са достигнућима жена математичара, путем групних радова на задате теме. Чињеница је да је жена познатих у науци било мање него мушкараца подстиче нас на размишљање о узроцима ове појаве. Да би ове ове научнице дошле до великих открића било је потребно да превазиђу одређене препреке“. )

-Наставник затим подстиче ученике на дивергентно мишљење путем технике „Брејнсторминг“ . Записује одговоре ученика  на табли („Хајде да размислимо, које су то препреке биле на путу успеха ових научница које су оне морале да савладају да би успеле? Шта ви мислите? Ја ћу записати на табли ваше одговоре.“)

– Након излиставања ученичких одговора одговора наставик похваљује ученике за труд  и резимира поентирајући да је највећи и кључни проблем био  превазилажење проблема доступности образовања за жене. 

-Наставник  затим укратко упознаје ученике са чињеницом да жене до почетка 20. века нису имале могућност да добију ни математичко ни било какво другачије образовање, и да је чак до почетка 20. века било забрањено женама да званично похађају наставу  на универзитетима. 

-Наставник закључује да је питање доступности образовања и данас актуелно, и да  држава данас то питање уређује законима који се тичу питање родне равноправности, као што је то Устав републике Србије. Наставник упознаје ученике са појмом родне равноправности која подразумева једнакост мушкараца и жена у учешћу у друштвеном и политичком животу, и са чињеницом да је родна равноправност, политика једнаких могућности и борба против дискриминације по овом питању људско право. 

Прикупљени су и издвојени подаци из различитих области.Прикупљене податке ученици су средили и анализирали.Ученици су  комуницирали  са члановима своје групе,остварили  међусобну комуникацију,заједно дошли до закључака.Свака група је изабрала свој начин презентовања:на паноу,усмено излагање,у облику електронске презентације.Ученици презентују и извештавају чланове других група и наставнике о свом раду.Ученици коментаришу радове других група,дају своје предлоге,савете.

Наставник врши рекапитулацију часа читањем делова текста из књиге Николе Тесле „Аутобиографија“.

Наставник чита текст а ученици треба да погоде o чијој мајци се у тексту ради.

„Кад  причам o њој осећам усхићење.Свој проналазачки дар сам наследио од ње.Била је у стању да проналази разне справе у домаћинству,

а била је чувена у околини због својих ручних радова.Иако није знала да чита, занимала се за поезију и знала је напамет многе српске песме.“

Од ње је имао шта да наследи, а пре свега,њено изванредно памћење.Знала је напамет,хиљаде стихова народне поезије.Усавршавала је ткачке столове .Од онога што је изаткала облачила је целу породицу.Мајка Ђука била је једна од осморо деце.У рано младости умире јој мајка,сав терет породице је пао на њу.Због тога није могла да похађа школу али је захваљујући својој бистрини била веома цењена у породици и код суседа.

„Ово писмо ћу положити на гроб ,кад стигнем тамо на сеоско гробље.“

„Моли тамо,за мене,Мајко ако можештом маурском тужбалицом за изгубљену душу свог сиротог неуког сина“.