Izaberite stranicu

        ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТА И ПЛАНИРАЊЕ ПРВИХ КОРАКА

                                                        2019-2021

*топла добродошлица уз поделу пакетића

*радост се огледа на дечјим лицима, сви осећамо узбуђење и ишчекивање

*кроз прве размењене речи долазимо до исте потребе да се деца у школи осећају безбедно и заштићено

*имамо заједнички циљ: школа је наш „полигон“ за сарадњу 

           ДАН ШКОЛЕ И ПРВИ СВЕОБУХВАТНИЈИ РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА

*деци у Пројекту помажу вршњаци у учењу (Вршњачки тим)

*ангажовани су и у ваннаставним активностима (рецитаторска, плесна, еколошка секција, прослава Дана школе)

*буди се мотивисаност за рад и учење

*градимо поверење, подршку, сарадњу и отворени смо за нове акције (школа је пријатељ, а не обавеза)

ЗАЈЕДНИЧКО УЧЕЊЕ РОДИТЕЉА И ВОДИТЕЉА:

*флексибилности и гледању шире слике

*основне вредности су нам исте: разумевање, љубав, слобода и подршка

*важна нам је јасна и конструктивна комуникација

*родитељи су постали информисанији о дешавањима у школи и напретку своје деце

КЉУЧНИ РЕЗУЛТАТ ПРОЈЕКТА: ЖЕЉА ЗА САРАДЊОМ, УВАЖАВАЊЕМ И ЗАЈЕДНИЧКА МОТИВИСАНОСТ  ДЕЦЕ, РОДИТЕЉА И ШКОЛЕ.