Izaberite stranicu

Обрада лектире „Аги и Ема“ Игора Коларова са ученицима 5-2.

Кроз корелацију српског језика и књижевности и грађанског васпитања бавили смо се анализом ликова и догађаја у роману.

Говорили смо о односу родитеља и деце, о (не)одговорности родитеља,али и о потребама детета. У роману је веома живописно насликан живот савременог човека са акцентом на отуђеност која је актуелна у данашњем свету.

Покушали смо да скренемо пажњу управо на тај проблем бавеци се његовим узроцима и последицама. Деца су имала задатак да израде плакате на којима це исписати своје поруке Агијевим родитељима.

Њихове поруке треба сви да  прочитамо.

Циљ је да укажемо на важност постојања чврсте и здраве породице за будућност појединца, али и грађанског модерног друштва.

                                                                Наставница српског језика Сања Јанковић